Logo: Oblicza sztuki - warsztaty dla nauczycieli i edukatorów. Spotkanie pierwsze: "Nie taki diabeł straszny (...)" - odkrywamy wartości edukacyjne sztuki współczesnej

Kod szkolenia:
11W/I
Adresaci:
nauczyciele przedszkola, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele świetlic i szkół sanatoryjnych.
Cel:
  • przybliżenie uczestnikom specyfiki sztuki współczesnej oraz jej walorów edukacyjnych i terapeutycznych,
  • tworzenia na jej podstawie działań edukacyjno-artystycznych oraz arteterapeutycznych. Rozwijanie postawy otwartej na dialog i myślenie poza schematami – na świat współczesnej kreacji artystycznej.
Tematyka:
ukazanie metod które pomogą wypracować lepsze doświadczanie sztuki oraz odkrywanie zasad rządzących twórczością bez względu na podział na dyscypliny – na porównywanie, dostrzeganie różnic a także odnajdowanie i uświadamianie sobie wspólnych elementów tych doświadczeń.
Termin:
27 listopada 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, al. W. Korfantego 6
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadzący:
Anna Czerwiec-Banek, Aneta Zasucha
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Poszukuje i bada punkty styczne w obrębie przenikania się różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec, muzyka, sztuka wizualna), pojawiające się w zjawiskach, których wspólnym fundamentem jest praca z wyobraźnią abstrakcyjną. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!", który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Od kilku lat realizuje również warsztaty twórcze i arteterapeutyczne stymulujące aktywność twórczą, wspomagające i rozwijające twórczy potencjał oraz projekty społeczne (również inkluzyjne, włączające grupy marginalizowane, m.in. seniorów i osoby niepełnosprawne). Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek: "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018, sześciu części publikacji "Sztuka (w) edukacji" oraz "Komorebi – zeszyt ćwiczeń inspirowanych naturą. Przykłady twórczych zabaw dla dzieci i rodziców". Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Anna Czerwiec-Banek

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (UŚ, Cieszyn), terapia pedagogiczna z arteterapią – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe). Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (na różnych poziomach edukacyjnych), młodzieżą (nauczyciel terapii zajęciowej w medycznej szkole policealnej) i osobami dorosłymi. Przez kilka lat współpracowała z redakcjami czasopism wspomagających proces edukacyjny (tworzenie tekstów dyktand, krzyżówek, zagadek, gier planszowych etc.) oraz redakcjami kilku czasopism ogólnopolskich, (rysunki satyryczne). Autorka licznych tekstów utworów wykonywanych przez historyczno-patriotyczny zespół FORTECA.

Prowadzi zajęcia z zakresu różnorodnych technik plastycznych, rękodzielniczych, terapii zajęciowej i  arteterapii (także na studiach podyplomowych).