Logo: Autyzm. Codzienność... Aspekty autyzmu - część III

Kod szkolenia:
4K/XXVI
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów z autyzmem w aspekcie podejścia TEACCH,
  • zdobycie informacji na temat praktycznych aspektów wprowadzania TEACCH u uczniów w wieku młodszym i u młodzieży z autyzmem.
Tematyka:
  • program TEACCH – teoria i praktyka w podejściu do dziecka z autyzmem,
  • jak wykorzystać elementy TEACCH w codziennym kształceniu? Wskazówki dla nauczycieli.
Termin:
15 grudnia 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Joanna Dziopa, Jadwiga Leśniak
Cena:
udział bezpłatny

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Joanna Dziopa, wicedyrektor Qeensmill School, w szkole dla uczniów z autyzmem w Londynie, terapeuta, praktyk podejścia TEACCH, organizatorka wsparcia dla uczniów z autyzmem w Londynie.

Jadwiga Leśniak, nauczyciel Qeensmill School, w szkole dla uczniów z autyzmem w Londynie, terapeuta, praktyk podejścia TEACCH, szkoliła nauczycieli m.in. w Chinach.