Logo: "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". Od aglomeracji do metropolii

Kod szkolenia:
17K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarze, regionaliści i wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • zapoznanie uczestników ze zmianami w strukturze przestrzenno – funkcjonalnej konurbacji katowickiej,
  • przedstawienie idei samorządności terytorialnej i jej praktycznego wymiaru,
  • zapoznanie uczestników z genezą powstania, celami i osiągnięciami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • przedstawienie wirtualnej oferty edukacyjnej wybranych jednostek kultury Samorządu Województwa Ślaskiego i gry edukacyjnej Silesia Go! Rajd po województwie śląskim.
Tematyka:
  • zmiany w strukturze i funkcjonowaniu konurbacji katowickiej po 1990 r.
  • samorząd terytorialny w regionie – idea i praktyka,
  • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia historia i rozwój,
  • wykorzystanie przestrzeni wirtualnej do nauczania o regionie.
Termin:
24 września 2020 r. w godz. 13:00 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
zaproszeni prelegenci
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.