Uwaga! Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2019 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia, które nie będą zrealizowane do końca roku 2019.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: "Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika" czyli warsztat praktyczny oparty na Kalendarzu Logorytmicznym

Kod szkolenia:
13WD
Adresaci:
logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej.
Cel:
  • poszerzenie warsztatu pracy logopedy/nauczyciela wychowania przedszkolnego/nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej;
  • nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą przedszkolną/klasą.
Tematyka:
  • warsztaty, które nie są jedynie prezentacją pomysłów i piosenek – podczas spotkania odpowiadamy na pytanie "po co" i "dlaczego"?;
  • uczestnicy wychodzący z warsztatów będą wiedzieli jak świadomie i mądrze korzystać z aktywności logorytmicznych;
  • każdy uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów w wersji elektronicznej w postaci: KALENDARZA LOGORYTMICZNEGO, zawierającego autorskie opisy aktywności logorytmicznych, scenariusze, podkłady oraz grafiki do wykorzystania na zajęciach.
Termin:
25 września 2019 r. w godz. 15:30 – 18.30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
4
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Piotr Tolsdorf
Cena:
140 zł

O prowadzącym:

Piotr Tolsdorf – mgr sztuki, muzyk, logopeda.

Uwaga! Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2019 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia, które nie będą zrealizowane do końca roku 2019.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.