Kod szkolenia:
20WD/3
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, wszyscy zainteresowani.
Cel:
wykorzystanie nowoczesnych technologii do projektowania lekcji w formie gry w stylu "escape room" – narzędzia, programy, aplikacje.
Tematyka:
  • wprowadzenie – gry na lekcji – przykłady, dobre praktyki, inspiracje, dostępne materiały;
  • udział w przykładowej grze;
  • narzędzia TIK: programy, aplikacje do tworzenia wyzwań, zagadek, zadań i mechanizmów zamiast kłódek w grze "escape room".
Termin:
5 kwietnia 2019 r. w godz. 14:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
100 zł
Wolnych miejsc:
10

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 100 zł do dnia 29 marca 2019 r. z dopiskiem 20WD/3.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.