Logo: Forum nauczycieli wychowania przedszkolnego

Kod szkolenia:
5K
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Cel:
zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą związaną z rozwojem dzieci w tym wieku, możliwościami pracy z popularnymi zaburzeniami i sposobami interwencji, a także innowacyjnymi metodami pracy.
Tematyka:
  • wiedza psychologiczna dotycząca rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
  • najczęstsze zaburzenia w tym wieku i sposoby interwencji,
  • ciekawe metody i sposoby pracy z dziećmi.
Termin:
29 marca 2019 r. w godz. 12:45 – 18:30 i 30 marca 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
11
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Sabina Müller
Prowadzący:
Małgorzata Mróz-Idasiak, Jadwiga Wyląg, Gabriela Niemiec, Anna Czerwiec-Banek, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz, Joanna Szeligowska, Iwona Bogatko
Cena:
40 zł

O prowadzącym:

lek. med. Małgorzata Mróz-Idasiak

Specjalista psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Obecnie pracuje w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzi swoją Praktykę Lekarską. Biegły sądowy.

 

Jadwiga Wyląg

Psycholog, psychoterapeuta humanistyczny. Od lat zaangażowana w pracę terapeutyczną i rozwojową w formie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, zajęć grupowych psychoprofilaktycznych i rozwojowych. Prywatnie żona, mama dwóch chłopców, zainteresowana ekologią, zdrowym stylem życia. Kocha przyrodę i podróże.

 

Agnieszka Szajnowska

Fizjoterapeuta (AWF Katowice), wieloletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole policealnej na kierunku technik masażysta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, surdopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (studia podyplomowe). Swoje zamiłowanie – sport, włącza we wszelkie działania dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą. Instruktor fitness i Nordic Walking.

 

Martyna Cembrzyńska

Psycholog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog. Specjalista terapii dzieci i młodzieży. Zajmuje się rewalidacją i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapię psychologiczną, psychoedukację i wsparcie rodziny.

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Anna Czerwiec-Banek

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (UŚ, Cieszyn), terapia pedagogiczna z arteterapią – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe). Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (na różnych poziomach edukacyjnych), młodzieżą (nauczyciel terapii zajęciowej w medycznej szkole policealnej) i osobami dorosłymi. Przez kilka lat współpracowała z redakcjami czasopism wspomagających proces edukacyjny (tworzenie tekstów dyktand, krzyżówek, zagadek, gier planszowych etc.) oraz redakcjami kilku czasopism ogólnopolskich, (rysunki satyryczne). Autorka licznych tekstów utworów wykonywanych przez historyczno-patriotyczny zespół FORTECA.

Prowadzi zajęcia z zakresu różnorodnych technik plastycznych, rękodzielniczych, terapii zajęciowej i arteterapii (także na studiach podyplomowych).

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis koordynuje program powszechnej dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci", zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.