Logo: Zaburzenia współwystępujące u dzieci ze spektrum autyzmu

Kod szkolenia:
168W/2
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) i ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi;
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami okazywania wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu;
  • ukazanie sposobów i możliwości dotyczących niwelacji napięcia wynikającego ze współwystępujących zaburzeń u dziecka.
Tematyka:
  • osobowość dobrego wychowawcy;
  • różnorodność objawów ze spektrum autyzmu;
  • zaburzenia neurologiczne i genetyczne;
  • niepełnosprawność intelektualna;
  • zaburzenia zachowania i psychiczne: ADHD, Zespół Tourett'a, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu;
  • sposoby i możliwości dotyczące niwelacji napięcia i emocji;
  • propozycje ćwiczeń i zajęć z dziećmi.
Termin:
15 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
30 zł

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.