Logo: "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". Harcerska służba dla Niepodległej

Kod szkolenia:
17K
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarze, regionaliści i wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • przedstawienie idei harcerskiej w kontekście historycznym i współczesnym;
  • zapoznanie uczestników z działalnością Chorągwi Śląskiej ZHP, oraz aktywnym działaniem harcerzy na rzecz społeczeństwa na przykładzie funkcjonowania harcerskich drużyn wodnych i ratownictwa harcerskiego na Śląsku;
  • omówienie zasobów Harcerskiego Muzeum Etnograficznego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach;
  • zapoznanie z tematyka harcerską w zbiorach Biblioteki Śląskiej.
Tematyka:
100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego w powiązaniu ze stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Termin:
19 września 2018 r. w godz. 12:30 – 16:00
Miejsce:
Ośrodek Harcerski Chorągwi Śląskiej ZHP w Chorzowie, Aleja Harcerska 3, Hotel Skaut (na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, parking bezpłatny dla uczestników konferencji).
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Jan Malicki (harcmistrz) – polski historyk literatury, bibliotekarz, profesor nauk humanistycznych, w latach 1991 – 2018 dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.Za działalność naukową i dydaktyczną 4-krotnie otrzymywał nagrody Ministra Edukacji Narodowej, raz Ministra Kultury i Sztuki (1998) oraz 10-krotnie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto jest laureatem nagrody Lux ex Silesia przyznanej przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia (2011), Śląskiego Szmaragdu przyznanego przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tadeusza Szurmana (2009), Lauru Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1999), Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji (1999), Nagrody im. Z. Glogera, W. Korfantego, K. Miarki, J. Ligonia.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz – literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor zwyczajny, harcmistrzyni. Naukowo zajmuje się analizą gatunków literackich. Bada losy polskich pisarzy związanych z Górnym Śląskiem podczas wojny i okupacji oraz ich związki z górami. Opublikowała m.in. prace na temat twórczości Aleksandra Kamińskiego, Juliana Przybosia, Gustawa Morcinka, Zbyszka Bednorza, Zofii Kossak i Kazimierza Gołby. Zajmuje się też historią harcerstwa na Śląsku. Należy do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.