Logo: XVII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Żeby mieć naprawdę doby pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów" (T. Edison)

Kod szkolenia:
2K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawczy, psychologowie, pedagodzy.
Cel:
podnoszenie kompetencji zawodowych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z uczniami, będącymi jednocześnie pacjentami sanatoriów, klinik i szpitali.
Tematyka:
tematyka wykładów:
  • wykorzystanie neurodydaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • rozwój psychoseksualny adolescentów;

tematyka warsztatów:

  • seksualność adolescentów, spoty filmowe, techniki plastyczne, radzenie sobie ze stresem.
Termin:
25 i 26 października 2018 r.
Miejsce:
Hotel Jaskółka w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
Liczba godzin:
17
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
390 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.