Logo: XVII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Żeby mieć naprawdę doby pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów" (T. Edison)

Kod szkolenia:
2K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawczy, psychologowie, pedagodzy.
Cel:
podnoszenie kompetencji zawodowych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z uczniami, będącymi jednocześnie pacjentami sanatoriów, klinik i szpitali.
Tematyka:
tematyka wykładów:
  • wykorzystanie neurodydaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • rozwój psychoseksualny adolescentów;

tematyka warsztatów:

  • seksualność adolescentów, spoty filmowe, techniki plastyczne, radzenie sobie ze stresem.
Termin:
25 i 26 października 2018 r.
Miejsce:
Hotel Jaskółka w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
Liczba godzin:
17
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
390 zł
Wolnych miejsc:
44

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 390 zł do dnia 15 października 2018 r. z dopiskiem 2K.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.