Logo: O dyscyplinie - jak połączyć skuteczność oddziaływań z dobrą relacji z uczniami? Sposoby dyscyplinowania grupy/klasy - wybrane techniki. Kiedy za buntem stoi Lęk... - o pracy z trudnymi zachowaniami uczniów w oparciu książkę "Kod zachowania" (Jessi

Kod szkolenia:
18W/II
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Cel:
podniesienie kompetencji wychowawczych i interwencyjnych nauczycieli.
Tematyka:
naruszanie dyscypliny przez uczniów oraz umiejętność radzenia sobie przez nauczycieli w sytuacjach, kiedy doświadczają trudnych zachowań uczniowskich podczas lekcji.
Termin:
28 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
1

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 21 maja 2018 r. z dopiskiem 18W/II.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Słowa kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.