Logo: O dyscyplinie - jak połączyć skuteczność oddziaływań z dobrą relacji z uczniami? Sposoby dyscyplinowania grupy/klasy - wybrane techniki. Kiedy za buntem stoi Lęk... - o pracy z trudnymi zachowaniami uczniów w oparciu książkę "Kod zachowania" (Jessi

Kod szkolenia:
18W/II
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Cel:
podniesienie kompetencji wychowawczych i interwencyjnych nauczycieli.
Tematyka:
naruszanie dyscypliny przez uczniów oraz umiejętność radzenia sobie przez nauczycieli w sytuacjach, kiedy doświadczają trudnych zachowań uczniowskich podczas lekcji.
Termin:
28 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
20 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.