Kod szkolenia:
32W
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy poradni psychologicznych i innych placówek.
Cel:
doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.
Tematyka:
  • psychologia kliniczna dziecka w młodszym wieku szkolnym;
  • znaczenie relacji nauczyciel – uczeń;
  • główne źródła zagrożeń w rozwoju małego dziecka;
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym;
  • granice, zasady, wymagania i ich znaczenie w procesie wychowawczym;
  • skuteczność stosowania wzmocnień;
  • adekwatne interwencje wychowawcze.
Termin:
22 i 29 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
10
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
40 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.