Logo: Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Wstęp do przedsiębiorczości z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej

Kod szkolenia:
83D/X
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi.
Cel:
doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Tematyka:
  • wstęp do przedsiębiorczości – podstawowe zagadnienia,
  • cechy przedsiębiorcze – warsztaty,
  • udział w ekonomicznej grze symulacyjnej.
Termin:
28 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadzący:
specjaliści Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Cena:
30 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.