Logo: Język migowy - stopień podstawowy

Kod szkolenia:
4KD/I
Adresaci:
pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi z dysfunkcją słuchu.
Cel:
 • opanowanie daktylografii,
 • przyswojenie znaków ideograficznych,
 • podstawowe zasady porozumiewania sie z osobami niesłyszącymi,
 • podstawową wiedzę na temat uszkodzeń słuchu i ich konsekwencji,
 • opanowanie praktyczne umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym,
 • opanowanie umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce stosując liczebniki główne i porządkowe,
 • opanowanie praktyczną umiejętność posługiwania się ok 350 znakami-ideografaicznymi,
 • przygotowanie się do dalszego kształcenia i samokształcenia po przez korzystanie z nagrań wizyjnych, słowników i podręczników.
Tematyka:
 • podstawy wiedzy o zasadach i sposoby porozumiewania się z osobami z uszkodzonym słuchem,
 • kompendium teoretycznej wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu i ich konsekwencji,
 • daktylografia,
 • ideografia.
Termin:
8, 21, 22 kwietnia, 13, 16, 19 i 20 maja 2018 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
60
Koordynator:
Beata Cielecka
Prowadzący:
Andrzej Lemirowski
Cena:
700 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.