Logo: Dziecko ze spektrum autyzmu - funkcjonowanie w szkole i poza nią. Świat społeczny wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu - rozwijanie kompetencji społecznych

Kod szkolenia:
52D/IV/2
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w strategie postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z klasą.
Tematyka:
świat społeczny wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu – rozwijanie kompetencji społecznych.
Termin:
11 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.