Logo: Nowoczesny Dyrektor - Nowoczesne Zarządzanie

Kod szkolenia:
11D
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, kandydaci na stanowisko dyrektora, absolwenci kursów zarządzania.
Cel:
  • rozwój własny dyrektora,
  • jak nowocześnie zarządzać szkołą/placówką,
  • jak prowadzić nadzór pedagogiczny w tym nad realizacją podstawy programowej,
  • jak współpracować z mediami,
  • reprezentacja szkoły na zewnątrz,
  • umiejętności cachingowe dyrektora.
Tematyka:
  • szkoła organizacją uczącą się,
  • dyrektor jako coach,
  • prezentacja szkoły w mediach,
  • budowanie koncepcji pracy szkoły.
Termin:
28 września, 12 października, 23 listopada 2017 r., 11 stycznia i 22 lutego 2018 r. w godz. 11:00 – 15:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
konsultanci ROM-E Metis w Katowicach
Cena:
100 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.