Zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie Motywacja w nauczaniu języka obcego – wyznaczniki dobrej lekcji języka obcego.

Adresaci:

Nauczycielki i nauczyciele języka niemieckiego w gimnazjum oraz liceum.

Opis szkolenia:

Podczas warsztatów omówione zostaną rola i podstawy motywacji. Pokrewnymi terminami są tu "skłonność", "tendencja", "popęd" (zwykle o ściś1e określonym podłożu fizjologicznym, np. głód), a także "chęć", "pragnienie" lub inne uściślenia natury danego motywu, np. "zainteresowanie", "nastawienie", "przekonanie", "postawa". Ważnym terminem z dziedziny psychologii motywacji jest termin "potrzeba", odnoszący się do braku, niedoboru (a czasem nadmiaru w przypadkach bodźców szkodliwych, stresujących) czegoś, co umożliwia lub ułatwia funkcjonowanie organizmu.

Motywacja pełni ważną rolę w funkcjonowaniu pamięci i uwagi. To, na co uwaga zostanie skierowana i jak długo będzie utrzymana, za1eży właśnie od motywacji, która poza i1ością dostępnej energii psychicznej

Cele:

Podczas warsztatów znajdziemy praktyczne rozwiązania i odpowiedzi na poniższe kwestie.

Rola motywacji w nauce drugiego języka rozpatrywana jest jednak przez wielu autorów nie tylko jako czynnik hamujący, ograniczający proces, ale także jako czynnik sprzyjający, pobudzający. Do motywacji sprzyjającej nauce języka drugiego zalicza się dwa rodzaje motywów: instrumentalny i integracyjny. Motyw instrumentalny występuje wtedy, gdy opanowanie drugiego języka jest środkiem, narzędziem, instrumentem do osiągnięcia jakie­goś innego celu, np. opanowania jakiejś dziedziny wiedzy, zdobycia zawodu, uzyskania pracy itp. Natomiast motyw integracyjny wiąże się z nastawieniem na poznanie i zintegrowanie się z ku1turą związaną z danym językiem. Osiągnięcia uzyskane w nauce języka drugiego mogą z kolei mieć wpływ zwrotny na sytuację uczenia się, tzn. np. na stosunek do szkoły czy tez metod nauczania. Zachowanie językowe kontrolowane uwagą to takie zachowanie, kiedy mówiący zajmuje się przede wszystkim formą, a nie treścią swej wypowiedzi, kontroluje użycie reguł, dobór słów, poprawia się, jeś1i stwierdzi błędy. Zachowanie językowe wolne od kontroli uwagi, koncentrujące się na treści, a nie na formie, jest charakterystyczne dla codziennej komunikacji. Uczenie się jest świadomym procesem opanowywania konkretnych reguł lub wyrazów. Przyswajanie języka może się obyć bez uczenia się – wszelkie reguły językowe pozostają wówczas poza świadomością, mimo ewidentnego ich stosowania w konkretnym użyciu. Jaki w tym procesie jest udział motywacji?

Termin: 30 października 2008 r. od godz. 14:00.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Anna Dzięgiel i Aleksander Lubina:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112 (czwartki w godz. 13:00 – 17:00)
e-mail:


Zobacz także:

Spotkania w ramach projektu Języki obce w szkole

Opublikowano 12 września 2008
Zarchiwizowano 21 maja 2009
Wróć

Wyszukiwarka

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Platforma edukacyjna

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik wizyt

8 864 638
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
1 653 wczoraj,
59 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 11 gości