Podczas ferii zimowych zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym studyjnym, kuratorskim zwiedzaniu wystawy Głusza - poświęconej komunikacji, kulturze i sztuce Głuchych.

To będzie spotkanie z Panią Dagmarą Stanosz - kuratorką główną tej wystawy.
To będzie rozmowa o języku, wykluczaniu i włączaniu, tożsamości i przywilejach, które są niewidoczne dla tych, którzy je mają...

Głusza to projekt, którego częścią jest wystawa stworzona przez słyszących i Głuchych kuratorów, dzięki czemu daje szansę zapoznania się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach. Opowiada o tym, w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, przybliża mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę Głuchych.
Wystawa prowadzi nas przez meandry typografii, wielozmysłowych doświadczeń i multimediów. Skłania do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury, zrozumienia różnic pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do  których zaliczają się wszystkie języki migowe.

 

Uwaga!!! Dysponujemy tylko 15. miejscami.

 

Termin: 26 stycznia 2023 r. (czwartek) w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach (ul. T. Dobrowolskiego 1) – budynek Łaźni

Uczestnicy są proszeni o zakupienie biletu wstępu (opcja: wszystkie wystawy czasowe) w cenie 14 zł lub 9 zł (z legitymacją nauczycielską).

Spotkamy się z Państwem o 10:00 przed recepcją Muzeum Śląskiego w Gmachu Głównym na poziomie 0.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

 

Dagmara Stanosz – antropolożka kultury, absolwentka etnologii i historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowych studiów z  zakresu edytorstwa oraz Studium Literacko-Artystycznego na  Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2004-2012 związana z  teatrem offowym o profilu antropologicznym (Projekt Terenowy Teatru Węgajty, Teatr CST Bogusława Słupczyńskiego) oraz Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur "Sałasz".
W latach 2010-2012 realizowała w Muzeum Śląskim projekt Teatralium dotyczący recepcji tradycji różnych kultur w  sztukach wizualnych, literaturze i teatrze.
Od 2017 roku koordynuje działania badawcze dotyczące kultury i sztuki Głuchych oraz niematerialnego dziedzictwa języka migowego.
Publikacja pt. Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr otrzymała wyróżnienie za najlepsze wydawnictwo w  roku 2014, a program edukacyjny dla Głuchych "Sztuka łączenia" uzyskał w 2018 roku pierwszą nagrodę za działania edukacyjne w  Konkursie Marszałka Województwa Śląskiego. Jest laureatką "Idola publiczności" Fundacji Szansy dla Niewidomych za  nowatorskie metody edukacyjne, prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci w spektrum autyzmu z wykorzystaniem metod artystycznych i Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne.
Zajmuje się badaniami dotyczącymi komunikacji, percepcji i  języka. Koordynatorka projektów "Inclusive Museums" oraz "Sign Language International Potential" Erasmus + w Muzeum Śląskim w  Katowicach.

 

Kontakt z koordynatorem:

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 18 stycznia 2023
Zarchiwizowano 26 stycznia 2023
Wróć