Małgorzata Spendel

nauczyciel-konsultant

e-mail:

na zdjęciu Małgorzata Spendel

Zaproszenie do współpracy

 

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie są prowadzone zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chodzi o dzieci i uczniów prowadzonych w przedszkolu i szkole w oparciu o:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie ws. nauczania indywidualnego,
 • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • oraz rozpoznanie wychowawcy, specjalisty lub nauczyciela.

To szczególnie ich należy objąć pomocą i wsparciem. Chodzi o ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych oraz innych terapeutycznych a także przeciwdziałanie regresowi w zakresie ich rozwoju i nabywaniu wiedzy i umiejętności.

W tym celu proponuję nauczycielom, specjalistom i rodzicom podjęcie wspólnych działań w zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Obszarów jest wiele:

 1. Dydaktyka
  Podczas zajęć dydaktycznych nauczyciele i specjaliści realizują opracowane IPET-y. Należy ze szczególną starannością prowadzić edukację dla tych dzieci i uczniów. Nie obciążać rodziców dydaktyką i odrabianiem zadań domowych. Podpowiedzieć w jaki postępować z dzieckiem, pokazać sposoby i metody.
 2. Rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  W dziennikach zajęć rewalidacyjnych oraz dziennikach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowane są programy pracy z dzieckiem/uczniem. Specjaliści realizujący zajęcia wiedzą, co już udało się zrealizować z dzieckiem/uczniem a co wymaga dalszej terapii. Należy ustalić z rodzicami, w jaki sposób oni mogą pracować z dzieckiem w domu. Podać sposoby, metody i środki możliwe do przeprowadzenia w domu. Pamiętajcie Państwo rodzic nie jest terapeutą, nie musi znać specjalistycznych metod, nie ma specjalistycznego "oprzyrządowania" w domu. Tak więc należy się zastanowić i pokazać rodzicom jak pracować z dzieckiem w domu wykorzystując dostępne przedmioty domowe.
 3. Wskazanie rodzicom linków do sprawdzonych i godnych polecenia stron internetowych do wykorzystania w pracy z dzieckiem.
 4. Prowadzenie systematycznych konsultacji z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową przedszkola/szkoły, pocztę elektroniczną. Chodzi o udzielenie rodzicom wsparcia ale też mobilizowanie ich do systematycznej pracy z dziećmi.
 5. Stałe indywidualne konsultacje dla uczniów pełnoletnich w celu udzielania im pomocy i wsparcia w sytuacji kryzysu.

 

Nasze propozycje:

Dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i uczniów uruchamiamy cykl artykułów i prezentacji, które mogą Wam pomóc w pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podpowiemy jak pracować i jak współpracować na rzecz dzieci i uczniów.

Będziemy wdzięczni za dzielenie się z nami Waszą wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi, uczniami i rodzicami.

Pamiętajmy dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci wymagające szczególnej naszej troski i uwagi.

Małgorzata Spendel
psycholog logopeda

W następnym artykule – Jak zabrać się do pracy z dzieckiem?

Opublikowano 31 marca 2020
Wróć