Logo: Mind over media

 

Czy reklamy i przekazy medialne ukazują prawdziwy obraz rzeczywistości? Jak bronić się przed medialną manipulacją i propagandą? Jak rozpoznawać kalki, skrypty i stereotypy, którymi posługują się media i które sami reprodukujemy?

Zapraszamy Państwa na warsztaty Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia, które stanowią praktyczne wprowadzenie do metody rozpoznawania technik manipulacyjnych w przekazach medialnych.

Dzięki międzynarodowemu programowi Mind Over Media poznamy:

  • narzędzia umożliwiające rozpoznawanie medialnej propagandy;
  • przykłady metod i ćwiczeń, które umożliwią przygotowanie uczniów do świadomego odbioru przekazów medialnych;
  • platformę Mind Over Media wraz z materiałami na temat technik manipulacji w mediach.

Dzięki udziałowi w warsztatach wzmocnimy kompetencje krytycznego myślenia, które będziemy mogli zastosować w pracy z uczniami.

Warsztaty odbędą się w sobotę 16 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00 w ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadząca: Maja Dobiasz-Krysiak – edukatorka kulturowa, trenerka, koordynatorka polskiej edycji programu Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Pracuje jako ekspertka w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 7 listopada 2019 r.

Wolnych miejsc: 5.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 32WD

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 4 października 2019
Wróć