Czy reklamy i przekazy medialne ukazują prawdziwy obraz rzeczywistości? Jak bronić się przed medialną manipulacją i propagandą? Jak rozpoznawać kalki, skrypty i stereotypy, którymi posługują się media i które sami reprodukujemy?

Zapraszamy Państwa na warsztaty Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia, które stanowią praktyczne wprowadzenie do metody rozpoznawania technik manipulacyjnych w przekazach medialnych.

Dzięki międzynarodowemu programowi Mind Over Media poznamy:

  • narzędzia umożliwiające rozpoznawanie medialnej propagandy;
  • przykłady metod i ćwiczeń, które umożliwią przygotowanie uczniów do świadomego odbioru przekazów medialnych;
  • platformę Mind Over Media wraz z materiałami na temat technik manipulacji w mediach.

Dzięki udziałowi w warsztatach wzmocnimy kompetencje krytycznego myślenia, które będziemy mogli zastosować w pracy z uczniami.

Warsztaty odbędą się w sobotę 16 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00 w ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadząca: Maja Dobiasz-Krysiak – edukatorka kulturowa, trenerka, koordynatorka polskiej edycji programu Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Pracuje jako ekspertka w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 7 listopada 2019 r.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 4 października 2019
Zarchiwizowano 16 listopada 2019
Wróć