Harmonogram spotkań

Termin

Tematyka / Osoba prowadząca

15 października 2018 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Diagnoza funkcjonalna dziecka

Małgorzata Spendel

9 listopada 2018 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Rozwój mowy i języka – elementy neuropsychologii

Małgorzata Spendel

15 lutego 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Diagnoza logopedyczna małego dziecka

Katarzyna Pietras

12 kwietnia 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Usprawnianie logopedyczne małego dziecka

Katarzyna Pietras

7 czerwca 2019 r.
w godz. 14:30 – 18:00

Afazja diagnoza i usprawnianie

dr Michał Bitniok

Miejsce spotkań: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opublikowano 13 listopada 2018
Zarchiwizowano 7 czerwca 2019
Wróć