Szanowni Państwo

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach przygotował dla nauczycieli szkół i placówek ofertę bezpłatnych, zimowych warsztatów edukacyjnych.

 

Kod

Tytuł/tematyka

Termin

Prowadzący

1WF/1

Wartości(owe) opowieści

Zobacz szczegółowe informacje...

29 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

2WF

Zaburzenia odżywiania

29 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Beata Birnbach

3WF

Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania w języku angielskim

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

29 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Joanna Szeligowska

4WF

Coaching w pracy ze zdolnym dzieckiem

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

29 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Ewa Kustwan-Mróz

1WF/2

Wartości(owe) opowieści

Zobacz szczegółowe informacje...

30 stycznia 2018 r.
w godz. 11:30 – 14:30

Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

5WF

Ogólne zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera

30 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Anita Wieloch

6WF

Jak skutecznie dojść do porozumienia?

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

30 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Aleksandra Kruszyńska

7WF

Dekalkomania, czyli jak w sposób nietypowy tworzyć kompozycje barwne zawsze udane

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, sala G2

30 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Iwona Bogatko

8WF

Ocenianie kształtujące w realizacji podstawy programowej

31 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Anna Dzięgiel

72D/2

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? – Projekt Heroicznej Wyobraźni, cz. I - trzyczęściowe szkolenie płatne!

Cena szkolenia (14 godzin edukacyjnych) – 210 zł – obejmuje koszt licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć z uczniami wraz z materiałami

Zobacz szczegółowe informacje...

31 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:30

Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik

9WF

Dzieci, młodzież i ich rodzice w sytuacji rozwodu, czyli podstawowe informacje jak wspomóc dzieci i młodzież w sytuacji psychologicznych utrat

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

31 stycznia 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Wioleta Baraniak

10WF

Porozumienie Bez Przemocy. Metoda M. Rosenberga

1 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska

11WF

Dojrzewanie – stan wyjątkowy

1 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Katarzyna Jaworska

72D/2

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? – Projekt Heroicznej Wyobraźni, cz. II - trzyczęściowe szkolenie płatne!

2 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:30

Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik

12WF

Konstruowanie opinii i orzeczeń w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie adresowane wyłącznie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Małgorzata Spendel

72D/2

Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? – Projekt Heroicznej Wyobraźni, cz. III – trzyczęściowe szkolenie płatne!

5 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik

13WF

Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

6 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Sabina Furgoł, Sebastian Koczy, Anna Czerwiec-Banek

14WF

Techniki zdobienia pergaminu – PERGAMANO – początkujący

6 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Gabriela Wawrzynek

15WF

Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

6 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Gabriela Niemiec

16WF

Ruszam się i uczę – zabawy grafomotoryczne

7 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Gabriela Niemiec

17WF

Na tropach zmiany...

Zobacz szczegółowe informacje...

7 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

18WF

Techniki ułatwiające proces uczenia się

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

8 lutego 2018 r.
w godz. 09:00 – 12:00

Mirosława Bochner

22WF

Połączenie odebrane – w poszukiwaniu autorytetów – spotkanie autorskie z księdzem Adamem Bonieckim

Zobacz szczegółowe informacje...

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

8 lutego 2018 r.
w godz. 12:00 – 13:30

ks. Adam Boniecki

19WF

Papierowa wiklina

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie na zajęcia kilku gazet typu "dziennikowego".

9 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Anna Czerwiec-Banek

20WF

Innowacyjność czy innowacja w szkole

9 lutego 2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

Jolanta Leśniak, Ewa Jakubowska

21WF

Drama w wychowaniu i profilaktyce

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

9 lutego 2018 r.
w godz. 11:00 – 14:00

Magdalena Wieczorek

 

Miejsce zajęć 3WF, 4WF, 6WF, 7WF, 9WF, 15WF, 18WF, 21WF, 22WF:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Miejsce pozostałych zajęć:

ROM-E Metis w Katowicach

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem 32 251 89 54.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Opublikowano 20 stycznia 2018
Zarchiwizowano 9 lutego 2018
Wróć