Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest szczególnym uprawnieniem pracowniczym o charakterze motywacyjnym, przysługującym określonej grupie pracowników, nie jest one bowiem gwarantowane przepisami Kodeksu pracy. Prawo to przysługuje pracownikom sfery budżetowej, którzy spełnią przesłanki uregulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Szczegóły: Akty prawne » Komentarze

Opublikowano 23 marca 2018
Wróć