Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Street art. – Trash art. – Sztuka wysoka.

Kod szkolenia: 12D/12

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele przedszkoli i/lub nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Oddział Grafiki im. Pawła Stellera – Muzeum Historii Katowic
Adres: Katowice, ul. Kościuszki 47

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 20 października 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 15 grudnia 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 23 lutego 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 5: 8 czerwca 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Łukasz Szostkiewicz

Cykl zajęć wykładowo-warsztatowych podejmujący szeroką tematykę sztuk plastycznych i sposoby zainteresowania nią najmłodsze, "tabletowe" pokolenie, jak również młodzież z trudnych środowisk narażoną na uleganie zagrożeniom "ulicy". Sztuka wysoka, przez sztukę uliczną, po trash art.. Sztuka wysoka w kontekście muzealnym – żywa, dostępna, "bez kapci". Street art., jako odpowiedź na wandalizm uliczny. Trash art. I upcykling – edukacja i twórczość artystyczno-ekologiczna.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Recykling szarej ulicy
Krótki opis: sztuka uliczna, a wandalizm, upcykling – instalacja w przestrzeni

Spotkanie 2
Temat: W blasku złota skąpane
Krótki opis: złoto – symbol, złoto – materiał, mistyczna abstrakcja

Spotkanie 3
Temat: New life poster
Krótki opis: Recykling, a dzieło sztuki – kształtowanie wyobraźni

Spotkanie 4
Temat: Graficzne doświadczenia
Krótki opis: Paweł Steller – polski Albrecht Dürer – linoryt, ex libris, styrodur i inne techniki graficzne.

Spotkanie 5
Temat: Skąd przychodzimy – dokąd zmierzamy
Krótki opis: Autorska genealogia w ujęciu artystycznym

 

Krótka notka o prowadzącym

Łukasz Szostkiewicz – artysta plastyk, muzealnik. Zajmuje się malarstwem surrealistycznym i abstrakcyjnym, działaniami w przestrzeni publicznej, tworzeniem autorskiej biżuterii z przetworzonych materiałów. Autor warsztatów artystycznych prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Muzeum Historii Katowic gdzie na co dzień jest asystentem w Dziale Grafiki im. Pawła Stellera.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.
Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 15 grudnia 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do zakończenia cyklu – tj. do dnia 8 czerwca 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/12.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć