Zapraszamy do udziału w sieci specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych.

Cele: doskonalenie kompetencji w zakresie:

 • organizowania WWRD,
 • stosowania nowych metod i sposobów diagnozowania, sporządzania opinii i udzielania kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzinom,
 • wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzinami.

Planowane efekty – uczestnicy sieci:

 • wypracują standardy organizowania WWRD w województwie,
 • utworzą banki danych o placówkach i specjalistach prowadzących wwrd w województwie,
 • będą wskazywali skalę ICF jako ważne narzędzie w diagnozie funkcjonalnej dziecka.

Adresaci: specjaliści pracujący z małym dzieckiem niepełnosprawnym, rodzice.

Autor i realizator programu: Małgorzata Spendel

Współpraca: Ewa Fiedziukiewicz

Harmonogram spotkań

 1. Praca nad standardami organizowania WWRD w województwie
  5 października 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00, ROM-E Metis w Katowicach
 2. Praca nad stworzeniem banku danych o placówkach prowadzących wwrd w województwie
  7 grudnia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:00, ROM-E Metis w Katowicach
 3. Praca nad opracowaniem banku danych o specjalistach prowadzących WWRD (godnych plecenia).
  8 lutego 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00, ROM-E Metis w Katowicach
 4. Diagnoza funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego (ICF), konstruowanie opinii i udzielanie wsparcia dziecku i jego rodzinie.
  5 kwietnia 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00, ROM-E Metis w Katowicach

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 28 września 2016 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Spendel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 28 sierpnia 2016
Zarchiwizowano 5 października 2016
Wróć