ROM-E Metis
Strona główna arrow Kursy kwalifikacyjne arrow Wczesne wspomaganie rozwoju... Środa, 28 stycznia 2015
Wyszukiwarka
Wpisz szukane słowo lub kod szkolenia:
Subskrypcja
Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
E-mail
Zapisz się
Wypisz się
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Licznik wizyt
7 358 614 odwiedzających
od 1 lutego 2005,
2 094 wczoraj,
1 304 dzisiaj.
Online
Odwiedza nas 4 gości
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych - 8KK AAA Drukuj

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych – zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra.

Dzieci i młodzież z autyzmem mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do kształcenia we wszystkich typach placówek oświatowych – zaczynając od przedszkola. Niezależnie od tego do jakiej placówki uczęszczają w świetle ustawy o systemie oświaty należą do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zatem mają prawo do zgodnej z ich potrzebami rozwojowymi organizacji edukacji; korzystania z dostosowanej do ich możliwości psychofizycznych – treści i metod nauczania oraz wychowania; do opieki psychologicznej; usprawniania zaburzonych funkcji i korzystania z różnych form wyrównywania szans edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizujemy kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych.

Program kursu kwalifikacyjnego obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem, współpracę z ich rodzicami oraz specjalistami zajmującymi się diagnozą, leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób z tą niepełnosprawnością.

Absolwenci kursu będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

  • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (w placówce i w warunkach domowych),
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym (indywidualnych i grupowych) oraz monitorowania ich osiągnięć,
  • dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy kursu poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów autystycznych. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów pracy z grupą.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz specjaliści pracujący we wiodących placówkach w Polsce.

Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje e-mailowo.

Koszt całkowity: 2400 zł

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Aleksandra Kruszyńska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 września 2014