ROM-E Metis
Strona główna Sobota, 7 maja 2016
Wyszukiwarka
Wpisz szukane słowo lub kod szkolenia:
Subskrypcja
Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
E-mail
Zapisz się
Wypisz się
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Licznik wizyt
8 092 276 odwiedzających
od 1 lutego 2005,
1 205 wczoraj,
9 dzisiaj.
Online
Odwiedza nas 18 gości
Literatura AAA Drukuj
Idź do
Literatura
Inne propozycje z zakresu psychologii
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydawnictwo Petit

Witamy Państwa na stronie poświęconej literaturze o tematyce zawodowej.

Na bieżąco będziemy się starali zamieszczać tutaj tytuły książek, artykułów i innych publikacji.

Na stronie tej znajdziecie także bibliografie z zakresu nie tylko orientacji i doradztwa zawodowego, ale także szeroko rozumianej psychologii i pedagogiki wychowania.

Zamieszczona literatura jest literaturą polecaną, jednak nie jest możliwa do nabycia w ROM-E Metis.


Jak wybrać zawód ? Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 8, Sołtysińska G., Trzeciak W. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, W-wa 1996

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Zagadnienia:

 • Propozycje ćwiczeń dla uczniów szkół gimnazjalnych zebrane w kilku modułach; możliwe do wykonania samodzielnie przez ucznia lub w klasie pod kierunkiem nauczyciela czy wychowawcy

Moduły:

 • poznaję siebie
 • poznaję zawody
 • konfrontuję swoje możliwości z wymaganiami zawodów
 • określam drogi prowadzące do zawodu, który zamierzam wybrać
 • określam drogi poszukiwania pracy

Moja przyszła praca – Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych, Sołtysińska G., Żywiec-Dąbrowska E., KOWEZ W-wa 2001

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Zagadnienia:

 • Propozycje procedur pracy z uczniem, obejmujące większość zagadnień pomocnych w samorealizacji i w zdobywaniu wiedzy na temat własnej osoby, możliwe do realizacji w ramach zajęć z uczniami szkól ponadgimnazjalnych
 • Propozycje ćwiczeń zawarte w następujących modułach:
 • Jacy jesteśmy- bilans osobisty
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Podjęcie pracy
 • Prawa i obowiązki bezrobotnych absolwentów

Rób to, do czego jesteś stworzony, Tieger P.D., Barron – Tieger B., Wyd. Studio Emka, W-wa 1999

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Zagadnienia:

 • Relacje pomiędzy typem osobowości a wybranym zawodem
 • Charakter i temperament w życiu zawodowym
 • Zasady osiągania satysfakcji zawodowej
 • Charakterystyka poszczególnych profili osób zadowolonych ze swojej pracy

Przygotowujemy się do wyboru zawodu, Trzeciak W., Wyd. Nasza księgarnia, W-wa 1988

Pozycjadla: Nauczycieli i Uczniów

Zagadnienia:

 • Decyzje dotyczące wyboru zawodu jak je podejmować, od czego zależą,
 • Zainteresowania, uzdolnienia i cechy charakteru w aspekcie przyszłego zawodu
 • Źródła wiedzy o zawodach,
 • Rola poradni psychologiczno – pedagogicznych

Polecana do samodzielnej analizy przez uczniów szkół gimnazjalnych


Vademecum absolwenta szkoły ponadpodstawowej, Pielok C., Sołtysińska G., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Ministerstwa Edukacji Narodowej, W-wa 1995

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Pozycja przeznaczona do samodzielnego studiowania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, może być także wykorzystana przez nauczycieli lekcji wychowawczych i in.

Zawiera:

 • Ćwiczenia z zakresu:
  • podejmowania decyzji,
  • zdobywania wiedzy o samym sobie i systemie kształcenia
 • Opis strategii poszukiwania pracy, a w nich: sposoby, źródła i instytucje zajmujące się orientacją zawodową i doradztwem
 • Przykłady dokumentów aplikacyjnych

Zaplanuj karierę, Kelli – Plate J., Wydawnictwo Diecezji Pelpińskiej "Bernardinum", 1998

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Zagadnienia:

Pozycja w formie obszernego przewodnika, pomocnego w planowaniu swojej drogi zawodowej. Złożona z dwóch części, zawierających następujące moduły:

 • część pierwsza:
  • poznaj siebie,
  • wybór zawodu,
  • podejmowanie decyzji zawodowych,
  • plan działania
 • część druga:
  • szukając pracy,
  • starając się o pracę,
  • czego oczekiwać od przyszłej pracy,
  • stosunki międzyludzkie w pracy,
  • postawy i umiejętności,
  • realizacja zamierzonych celów,
  • zdrowie i bezpieczeństwo w pracy,
  • nasz system gospodarczy,
  • przedsiębiorczość,
  • zarządzanie własnymi pieniędzmi

Zawiera także opis zawodów-warunków pracy, wymagań oraz perspektyw pracy, podzielonych na obszary tematyczne. Przeznaczona zarówno dla nauczycieli i wychowawców, chcących przeprowadzić zajęcia z zakresu orientacji zawodowej, jak również dla uczniów.


Informator o zawodach 2004/ 2005, Wyd. Perspektywy Press W-wa

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Nowoczesny informator edukacyjny, zawierający:

 • opisy blisko 300 zawodów,
 • testy predyspozycji zawodowych,
 • centra informacji zawodowej,
 • możliwości zatrudnienia,
 • ścieżki kształcenia

Przydatny dla nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, a także dla młodzieży i osób dokonujących wyboru zawodu.Informator można zamówić w wydawnictwie:

"Perspektywy Press" 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31

konto: PBK SA, IX Oddział Warszawa, 11101040-401040118010

lub na stronie internetowej www.perspektywy.pl


Doskonała rozmowa kwalifikacyjna, Eggert M., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002

Poradnik przeznaczony dla osób, które będą poszukiwać pracy i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Zagadnienia:

 • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • najczęściej zadawane pytania
 • zasady autoprezentacji
 • wpływ pierwszego wrażenia

Indywidualny Plan Działania – Poradnik dla absolwenta, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 2001

Pozycja dla: Nauczycieli i Uczniów

Poradnik przeznaczony do samodzielnej analizy i wykonania ćwiczeń zmierzających do aktywnego wejścia na rynek pracy w oparciu o opracowanie indywidualnego planu działania.

Pozycja przeznaczona dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.


Edukacja w Europie, Tadusiewicz G., Wydawnictwo naukowe PWN, W-wa 1997

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Prezentacja systemów oświatowych w krajach Unii Europejskiej i europie środkowo-wschodniej
 • Uwarunkowania prawne i rola organów Unii Europejskiej, kształtująca politykę oświatową
 • Przedstawienie przykładowych programów i projektów edukacyjnych
 • Opis istoty działań doradcy zawodowego, formy kształcenia, kwalifikacje, uczelnie

Zawiera wykaz instytucji europejskich zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami edukacyjnymi.


Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Bańka A., Wydawnictwo PRINT-B, Poznań 1995

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Teoretyczne i praktyczne problemy profesjonalnej pomocy dotyczącej zatrudnienia i spraw zawodowych
 • Problematyka psychologicznych uwarunkowań zachodzących między doradcą zawodowym a osobą otrzymującą pomoc
 • Wszechstronna diagnoza rzeczywistości zawodowej panującej aktualnie na rynku pracy
 • Psychologiczne mechanizmy kształtowania się wiedzy zawodowej, systemów wartości, preferencji zawodowych w zależności od wieku, płci, rodzaju dysfunkcji
 • Prezentacja źródeł wiedzy o zawodach i rynku pracy, jakie funkcjonują w świecie oraz w Polsce
 • Analiza i porównanie modeli doradczych stosowanych w oświacie i przeciwdziałaniu bezrobociu

Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy, Lelińska K., Sołtysińska G., CMPP-P MEN, Warszawa 1999

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Podstawowa terminologia związana z zawodoznawstwem
 • Wiedza z zakresu podziału zawodów ujętych w klasyfikacjach zawodów i specjalności (Dz.U.nr 48 z 1995r) oraz umiejętność poruszania się w obrębie klasyfikacji i ich porównywania
 • Zbiór informacji na temat rynku usług edukacyjnych w szkołach niepublicznych oraz systemie pozaszkolnym

Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole podstawowej, Górbiel M., Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1980

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Cele i zadania orientacji zawodowej w latach 80-tych XX w.
 • Znaczenia zainteresowań zawodowych i ich kształtowania dla realizacji zadań orientacji zawodowej w szkole
 • Problemy medyczne w poradnictwie zawodowym
 • Propozycje metodyczne dotyczące współpracy różnych instytucji w obszarze orientacji zawodowej

O poradnictwie zawodowym dla osób niepełnosprawnych, Sąsiek K., Zięcia- Banek M., Wydawnictwo WSPS, W-wa 1991

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Historyczne i współczesne informacje o poradnictwie zawodowym z uwzględnieniem poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
 • Metody badań lekarskich i psychologicznych stosowanych w poradnictwie zawodowym osób niepełnosprawnych
 • Wykaz instytucji zajmujących się poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych

Wejście na rynek pracy – Informator dla bezrobotnych, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 2000

Pozycja dla: Nauczycieli

Kieszonkowe wydanie informatora dla osób bezrobotnych niezależnie od wieku, obejmujące następujące zagadnienia:

 • kto może być bezrobotnym
 • jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy
 • kto ma prawo do zasiłku
 • jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek

Pozycja może być wykorzystana także przez nauczycieli przedsiębiorczości, wychowawców, chcących na sowich zajęciach poruszyć problematykę bezrobocia.


Naturalne przywództwo, Boyatzis R., McKee A., Jacek Santorski- Wyd. Biznesowe, W-wa 2002

Pozycjadla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Koncepcja naturalnego przywództwa
 • Myślenie i emocje w kierowaniu ludźmi
 • Prezentacja Teorii Otwartej Pętli
 • Cechy dobrego lidera

Problemy orientacji zawodowej, Rachalska W., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne W-wa 1987

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Wielostronność i wieloaspektowość problematyki zawodowej
 • Próby tworzenia sytemu orientacji zawodowej w praktyce
 • Zawodoznawstwo i orientacja zawodowa

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Scenariusze na użytek poradni psychologiczno-pedagogicznych, Skuła B., Pielok C. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-edagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, W-wa 1996

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Pozycja zawiera scenariusze warsztatów przeznaczone dla ostatnich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu:
  • poznawanie samego siebie
  • drogi poszukiwania pracy
  • kontakt z pracodawcą
  • trening antystresowy
  • warsztaty integracyjne

Programy na rzecz rynku pracy, Modliński L. i in., Krajowy Urząd Pracy W-wa 2001

Pozycja dla: Nauczycieli

Zawiera materiały pokonferencyjne, przedstawiające opis programów finansowanych ze środków spoza Funduszu Pracy

Do opracowania dołączona prezentacja na płycie CD 


Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną, Sowa J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1990

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Teoretyczne zagadnienia rozwoju zawodowego człowieka
 • Analiza literatury naukowej dotyczącej wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną
 • Stan zdrowia młodzieży i jego wpływ na wybór zawodu
 • Wpływ środowiska rodzinnego uczniów niepełnosprawnych na wybór zawodu
 • Czynniki wspomagające wybór zawodu, kształcenia zawodowego przez uczniów niepełnosprawnych

Pozycja zawiera wyniki badań naukowych na temat wyborów zawodowych, jakich dokonują osoby niepełnosprawne.


Od zabawy do pracy, Turska. E., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Rola rodziców w procesie przygotowania dziecka do wyboru zawodu
 • Wybrane problemy rozwoju zawodowego człowieka
 • Doradca zawodu- rola i zadania
 • Poznawanie siebie
 • Poznajemy zawody
 • Konfrontowanie własnych możliwości z wymaganiami zawodu
 • Strategie poszukiwania pracy

Pozycja przeznaczona dla nauczycieli, wychowawców chcących w ramach swoich lekcji prowadzić zajęcia warsztatowe z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawiera zestaw integralnych ćwiczeń, tworzących spójną całość.


Komunikacja perswazyjna w poradnictwie zawodowym, Włodek – Chronowska J., Ossolineum, Wrocław, W-wa, Kraków, 1993

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji poradnictwa i hierarchii celów
 • Funkcja poradnictwa w orientacji zawodowej
 • Komunikacja perswazyjna w poradnictwie zawodowym
 • Opis i analiza wyników badań na temat cech osobowości, jakimi powinien się odznaczać doradca zawodowy

Selekcja szkolna w szkolnictwie zawodowym, Koziej S., Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1997

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Pojęcie i rodzaje selekcji szkolnej oraz charakterystyka czynników, wpływających na jej przebieg
 • Przedstawienie badań własnych autora na temat selekcji szkolnej w szkolnictwie zawodowym
 • Wpływ czynników środowiska społeczno-demograficznego uczniów na wybór szkoły średniej i rozwój kariery szkolnej

Rozwój decyzji zawodowej u młodzieży, Próchniak P., Wyd. Uczelniane Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2001

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na decyzje zawodowe młodzieży: zainteresowania, zdolności, samowiedza
 • Mechanizmy powstawania celów życiowych – koncepcja aktywności poznawczej J. Nuttina
 • Opis badań własnych dotyczących rozwoju i podejmowania decyzji zawodowych uczniów w wieku 12 – 18 lat

Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego – Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w XXI wieku, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 2001

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Opis powstania i działalności Centrów Informacji Planowania Kariery Zawodowej w Polsce
 • Opis usług, jakie proponują tego typu placówki
 • Wykaz i prezentacje działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Polsce

Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego – Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego – Rozwój Eurodoradztwa, Krajowy Urząd Pracy,W-wa 2002

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego- jego funkcje i zadania
 • Powstanie i działalność Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego w Polsce
 • Rozwój Eurodoradztwa jako odpowiedź na założenia memorandum Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Opis konkretnych projektów zrealizowanych bądź w trakcie realizacji
 • Informacja o projektach Programu Leonardo da Vinci realizowanych przez Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego

Zeszyty Informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego – Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia, Wojewódzki Urząd pracy w Krakowie 2002

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

Szczegółowy opis programu warsztatów "Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia" opracowanego na podstawie hiszpańskiego programu szkoleniowego, przeznaczonego dla osób pozostających długotrwale bez pracy. Zawiera następujące moduły:

 • Motywacja
 • Umiejętności
 • Informacja
 • Planowanie

Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego – Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności, Krajowy Urząd Pracy, Gdańsk 2000

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Przedstawienie alfabetyczne 542 zawodów wraz z wymienionymi przeciwwskazaniami psychofizycznymi
 • Wykaz zawodów dostępnych przy pewnym obniżeniu poziomu funkcjonowania oraz zawodów możliwych po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy

Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego – Planowanie kariery zawodowej, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 2001

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Perspektywy orientacji i poradnictwa karierowego, definicja i zakres działań
 • Edukacja karierowa
 • Strategie udzielania pomocy w orientacji i poradnictwie karierowym (poradnictwo indywidualne i grupowe)
 • Znaczenie informacji w orientacji i poradnictwie karierowym; typy informacji, ich dostępność, systemy i poziom przetwarzania informacji

Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego – System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy – Niemcy, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 2002

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje dotyczące systemów szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w Republice Federalnej Niemiec
 • Edukacja i szkolenie zawodowe
 • Edukacja i kształcenie dorosłych
 • Poradnictwo zawodowe – struktura i grupy docelowe usług w zakresie poradnictwa zawodowego
 • Wykaz instytucji koordynujących programy w dziedzinie edukacji, kształcenia zawodowego pośrednictwa oraz praktyki zawodowej
 • Adresy Urzędów Pracy, Agend Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszeń Fundacji na terenie Niemiec Dostępne są także zeszyty metodyczne dotyczące Systemów szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy w Wielkiej Brytanii i Francji.

Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego "Gotowość do zmian", Krajowy Urząd Pracy, W-wa 2000

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Szczegółowy opis programu warsztatów "Gotowość do zmian" opracowanego na podstawie duńskiego programu szkoleniowego, przeznaczonego dla bezrobotnych i absolwentów.

Zawiera następujące moduły:

 • Jednostka w świecie zmian
 • Wielkie wyzwania
 • Znajomość procesów
 • Normy, wartości, procesy zmian w drodze do społeczeństwa

Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej, Paszkowska- Rogacz A., Warszawa: KOWEZiU, 2001

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Analiza rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych z zakresu funkcjonowania krajowych systemów szkolnego doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej.

Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery, Paszkowska – Rogacz A.,Warszawa: KOWEZiU, 2002

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Pozycja przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych – Prezentacja tematyki związanej z podejmowaniem działań przygotowujących do podjęcia roli zawodowej i świadomego kierowania własna karierą.
 • Zbiór zestawów ćwiczeniowych opartych na sprawdzonych metodach z różnych krajów UE wraz ze wskazówkami do interpretacji wyników z zakresu: zainteresowania, zdolności, system wartości ważnych dla jednostki, kierunki zawodowej aktywności oraz preferowany model życia.

Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu, Sołtysińska G., Woroniecka J., Warszawa: KOWEZiU, 2001 (wydanie drugie)

Pozycja dla: Nauczycieli

 • Publikacja przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców, wspomagających młodzież gimnazjalną w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. zawiera materiały metodyczne z zakresu orientacji zawodowej dla pedagogów i nauczycieli gimnazjum oraz propozycje dla nauczycieli, chcących przeprowadzić zajęcia z zakresu wiedzy o zawodach

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Paszkowska-Rogacz A., Warszawa: KOWEZiU, 2003

Pozycja dla: Nauczycieli

Problematyka:

 • Kompleksowe ujęcie problematyki doradztwa zawodowego:
  • Rys historyczny Sposoby klasyfikacji Koncepcja cechy i czynnika z jej czołowymi przedstawicielami, takimi jak Frank Parsons, John L. Holland, Rene V. Dawis, Lloyd H. Lofquist, David Weiss Teorie psychodynamiczne Problematyka rozwoju zawodowego Koncepcje nurtu poznawczo-społecznego, reprezentowanego przez takich badaczy jak John D. Krumboltz, David V. Tiedeman, Robert O'Hara i Anna Miller-Tiedeman.

Zaplanuj karierę – przewodnik dla nauczyciela, Banecka E., Wyd. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum"

Pozycja dla: Nauczycieli

Propozycje procedur pracy z uczniem, możliwe do wykonania samodzielnie przez ucznia lub w klasie pod kierunkiem nauczyciela czy wychowawcy, obejmujące następujące zagadnienia:

 • Myśląc o pracy
 • Poznaj siebie
 • Wybór zawodu
 • Wybierając zawód
 • Podejmowanie decyzji zawodowych
 • Plan działania
 • Szukając pracy
 • Starając się o pracę
 • Czego oczekiwać od przyszłej pracy
 • Stosunki międzyludzkie w pracy
 • Postawy i umiejętności
 • Realizacja zamierzonych celów
 • Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
 • Nasz system gospodarczy
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie własnymi pieniędzmi

Nowa szkoła, wspieranie kariery ucznia, Taraszkiewicz M., Wydawnictwa CODN, w-wa 1997

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • istota zmian systemu kształcenia
 • opis programu NOWA SZKOŁA, jego celów, misji i modułów, wchodzących w jej skład
 • propozycje metod rozwoju szkoły i jej promocji

Całość ujęta w postaci luźnych ćwiczeń, pytań, stwierdzeń i ilustrowanych przykładów, wpływających na doskonalenie procesu nauczania.


Metoda projektów w kształceniu zawodowym, Brejnak A., Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Edukacji Zawodowej, W-wa 1999

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

 • Opis metody projektowej jako jednej z najczęściej stosowanych metod nauczania
 • Autorskie przykłady zastosowania metody projektów do realizacji materiałów nauczania z przedmiotów zawodowych

Moja przyszła praca. Vademecum nauczyciela szkoły zawodowej, Sołtysińska G., Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej KOWEZ, W-wa 2001

Pozycja dla: Nauczycieli

Zagadnienia:

Pozycja ułatwiająca przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej.

 • Opis bilansu kompetencji za pomocą testu Hollanda
 • Sposoby poszukiwania pracy
 • Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zasady prawidłowego zawierania umów o pracę
 • Prawa i obowiązki bezrobotnych absolwentów