Dzień dobry! Czy na świadczenie kompensacyjne można przejść w ciągu roku szkolnego?
M. Kara

Przepisy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie ograniczają w żaden sposób, w którym momencie roku szkolnego czy okresu wakacji można przejść na to świadczenie.
Aby uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego należy spełnić określone w przepisach warunki wieku, stażu ubezpieczeniowego, stażu pracy nauczycielskiej a także warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela.
Zasady rozwiązania stosunku pracy z placówką oświatową nie leżą w zakresie tematyki, jaką zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tej sprawie powinna się Pani zwrócić do pracodawcy.

Anna Sobańska-Waćko
31 sierpnia 2022 06:46