Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2023 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2023 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: XXII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych "Widzę-czuję-reaguję. O budowaniu sprawczości oraz siły u dzieci i dorosłych"

Kod szkolenia:
2K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Tematyka:
  • praca z dziećmi nadwrażliwymi sensorycznie,
  • znaczenie obecności rodziców w życiu dziecka,
  • seminarium dla dyrektorów z zakresu prawa oświatowego,
  • wykorzystanie elementów zabawy w pracy z emocjami u dzieci młodszych,
  • strategie coachingowe w pracy z nauczycielami i wychowawcami.
Cel:
  • wyposażenie nauczycieli i wychowawców w wiedzę i umiejętności związane z pracą z uczniem na terenie sanatorium i szpitala w sytuacji kryzysu związanego z chorobą i odosobnieniem,
  • wsparcie dyrektorów placówek we wprowadzaniu zmian w związku ze zmianami w prawie oświatowym.
Termin:
28 września 2023 r. w godz. 12:00 – 19:00 i 29 września 2023 r. w godz. 8:00 – 14:30
Miejsce:
Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
8
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Mirosława Bochner, Monika Baryła-Matejczuk, Beata Ecler-Nocoń, Anna Król, Gabriela Niemiec, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
620 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

dr Monika Baryła-Matejczuk – doktor psychologii, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wrażliwości środowiskowej. Opracowała (wraz z zespołem) narzędzie do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku 3-10 lat, a także polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale i Highly Sensitive Child.

dr hab. Beata Ecler-Nocoń – pracuje na stanowisku profesora w Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Pedagogiki. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy wychowania w różnych środowiskach wychowawczych – w rodzinie, w szkole, w grupie społecznej. Jest autorką kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, prezentujących problemy wychowania w ujęciu interdyscyplinarnym.

Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 12 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Sandra Tonder – pracuje na stanowisku wychowawcy zajęć pozalekcyjnych (na oddziale neurologicznym, zakaźnym) w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu. Absolwentka studiów na kierunkach pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz terapia pedagogiczna. Dodatkowo absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz psychologii klinicznej.

Agnieszka Grabowska – absolwentka kierunków: promocja zdrowia z arteterapia i socjoterapią, pedagogika lecznicza oraz zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu. Pracowała również na oddziale chirurgii, neurochirurgii oraz psychiatrii młodzieżowej.

Sylwia Błażejczak – absolwentka Pedagogiki Zdrowia, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, Pedagogiki Leczniczej oraz Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Od 15 lat wychowawca zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół 110 w Poznaniu. Pracowała na oddziałach: kardiologia, nefrologia, onkologia, laryngologia i endokrynologia. Od 7 lat prowadzi zajęcia wychowawcze na oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w  Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z  zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i  psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w  pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Forma: