Logo: Dziecko nadużywające leków w szkole

Kod szkolenia:
14K/III
Forma:
Adresaci:
konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.
Tematyka:
  • Filozofia leczenia bólu i co z tego wynika dla edukacji i profilaktyki uzależnień – dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska
  • Narkotyki i leki – zatrucia i uzależnienia – dr hab. n. med. Natalia Pawlas
  • Leki biorę – nie zażywam – Maria Siwek
Cel:
wzrost wiedzy uczestników dot. pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dzieckiem nadużywającym leki.
Termin:
29 listopada 2022 r. w godz. 17:00 – 21:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
6
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska, dr hab. n. med. Natalia Pawlas, Maria Siwe
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska – Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

dr hab. n. med. Natalia Pawlas – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu.

Maria Siwek – pedagog, specjalista terapii uzależnień, edukator Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – Oddział Katowice.