Logo: Big Little Stories - Wielkie Małe Historie. Seminarium TOLI Polska

Kod szkolenia:
69S
Forma:
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych (VII-VIII) i szkół ponadpodstawowych.
Tematyka:
Głównym założeniem projektu jest pokazanie uczestnikom roli świadków w przeciwstawianiu się złu.

Projekt zakłada udział 15 uczniów z III LO im. Mickiewicza w Katowicach, 15 z CKZiU w Mysłowicach oraz 20 nauczycieli/edukatorów.

Działania:

  • miejski spacer Kraków śladami Tosi Silberring,
  • wizyta w Fabryce Emalia Oskara Schindlera w Krakowie,
  • prezentacja wystawy Dziesięć polskich miast – dziesięć żydowskich historii (Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie),
  • warsztaty W obliczu wyboru – ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady (Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie),

Nauczyciele uczestniczący w projekcie wezmą udział w warsztatach metodycznych (zorganizowanych przez konsultantów ROM-E Metis w Katowicach), podczas których poznają narzędzia edukacyjne przydatne w pracy z uczniami a także utworzą sieć współpracy w zakresie realizacji działań projektowych.

Tematyka trudnych wyborów i aktywności wobec zła będzie kontynuowana z uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach innowacji pedagogicznej.

Cel:
Verba docent, exempla trahunt. W dobie coraz mniejszego zainteresowania młodzieży słowem pisanym wydaje się sensowne przypominać biografie zwykłe i niezwykłe, które mogłyby zainspirować lub przynajmniej zaciekawić.

Tak powstała idea, aby edukując o Holokauście i prawach człowieka wykorzystać mikro-historie osób znanych i mniej znanych do pozytywnego oddziaływania na współczesność. Analiza różnych postaw, uwarunkowań i zagrożeń związanych z podjęciem decyzji o pomocy Żydom w czasach Holokaustu może istotnie wpłynąć na rozwój empatii współczesnej młodzieży.

Głównym założeniem projektu Wielkie Małe Kroki jest przedstawienie uczestnikom roli świadków w przeciwstawianiu się złu.

Termin:
18 października 2022 r. w godz. 8:00 – 20:00
Miejsce:
Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
12
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik, Anna Dzięgiel, Anna Ciach
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.