Logo: Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego

Zapraszamy na szkolenie Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego.

Uczeń, który otrzymał negatywne oceny z Twojego przedmiotu nie wykazuje chęci poprawy, coraz bardziej wycofuje się i niekorzystna sytuacja pogłębia się...

Proponujesz uczniowi udział w ciekawym projekcie a on nie podejmuje wyzwania...

Rodzice próbują usprawiedliwiać swoje dziecko ze słabych wyników, twierdząc On się taki urodził...

Jeśli martwią Cię takie sytuacje a jednocześnie chcesz to zmienić...
Jeśli chcesz wiedzieć jak zmieniając swoje nastawienie skuteczniej motywować uczniów...
Jeśli chcesz sprawić, żeby porażka zachęcała ucznia do wysiłku...
Jeśli chcesz zwiększać ilość połączeń neuronalnych a zatem i potencjał ucznia...
- to szkolenie jest dla Ciebie!

W oparciu o najnowsze doniesienia naukowe z obszaru neuroplastyczności, efektywnego motywowania i psychologii sukcesu, profesor Zimbardo odpowiada na powyższe pytania i proponuje zestaw narzędzi do pracy z młodzieżą w  ramach kolejnego modułu Projektu Heroicznej Wyobraźni – Kształtowanie nastawienia rozwojowego.

Zapraszamy zatem na szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy otrzymują scenariusze zajęć i filmy.

Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w zakresie modułu II, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i otrzymanych materiałów HIP.

Szkolenie składa się z 3 warsztatowych spotkań, w sumie 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • przegląd badań z zakresu psychologii motywacji,
 • nastawienie rozwojowe i jego rola w motywowaniu,
 • informacje zwrotne kształtujące nastawienie rozwojowe,
 • elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą),
 • możliwości implementacji programu w macierzystej placówce.

Zapraszamy!

Kod szkolenia:
73D
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
 • nastawienie rozwojowe i jego rola w motywowaniu,
 • przegląd badań z zakresu psychologii motywacji,
 • informacje zwrotne kształtujące nastawienie rozwojowe,
 • elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą),
 • wizja implementacji programu w macierzystej placówce.
Cel:
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi badaniami z zakresu psychologii motywowania i neuroplastyczności,
 • dostarczenie narzędzi i strategii uruchamiających nastawienie rozwojowe u uczniów i ich gotowość do podejmowania wyzwań.
Termin:
28 kwietnia, 12 i 19 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
14
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w  systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na  terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.