Kod szkolenia:
114WR
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi.
Tematyka:
  • wdrażanie uczniów do pracy zespołowej,
  • uczniowskie projekty profilaktyczne, prozdrowotne, prospołeczne,
  • tworzenie szkolnego klubu wolontariusza,
  • wdrażanie mediacji rówieśniczych,
  • współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
  • pozyskiwanie środków na działania prospołeczne.
Cel:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania postaw prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł lub 300 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, mediator z 20-letnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Obecnie nauczyciel konsultant w ROM-E "Metis" w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę oraz aktywizowała młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.