Kod szkolenia:
324R
Obszar:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Tematyka:
  • podstawowe techniki manipulacji stosowane przez rodziców i uczniów, jak je rozpoznać;
  • manipulacja, a wywieranie wpływu;
  • typy i rodzaje manipulującego rodzica i ucznia. Przejawy manipulacji w zachowaniu dziecka i dorosłego;
  • budowanie strategii radzenia sobie z manipulacjami, czyli jak reagować na próby wywierania nacisku;
  • czynniki chroniące przed manipulacją;
  • ćwiczenie technik reagowania na manipulację.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z podstawowymi sposobami manipulacji w zachowaniu dziecka/ucznia/dorosłego;
  • uświadomienie różnicy pomiędzy wywieraniem wpływu a manipulacją;
  • zapoznanie z technikami radzenia sobie z manipulacją;
  • doskonalenie umiejętności stosowania poznanych technik w praktyce.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Aleksandra Pilarek
Cena:
1000 zł lub 600 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.
Słowa kluczowe: