Logo: Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży - metody postępowania i sposoby pracy

Kod szkolenia:
57WD
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy oraz zmniejszenie lęku przed rozmową o zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży,
  • wyczulenie na zachowania uczniów będące sygnałami ostrzegawczymi dla zachowań samobójczych i umiejętność oceny ryzyka suicydalnego,
  • poznanie zasad postępowania w przypadku zaistnienia różnych poziomów ryzyka suicydalnego,
  • umiejętność wykorzystania wybranych metod interwencyjnych i terapeutycznych do pracy z uczniem z grupy ryzyka.
Tematyka:
  • charakterystyka i rozpowszechnienie zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży,
  • przebieg procesu zachowań samobójczych,
  • czynniki ryzyka i ocena zagrożenia na podstawie informacji z rozmowy, obserwacji i narzędzi kwestionariuszowych (C-SSRS, SAD PERSONS, IS PATH WARM),
  • procedury postępowania w sytuacji różnych poziomów zagrożenia suicydalnego – podstawy prawne, wsparcie służb, konieczność konsultacji specjalistycznych,
  • współpraca z opiekunami w sytuacji kryzysu suicydalnego,
  • wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka – tworzenie planu stabilizacji i bezpieczeństwa, wzmacnianie poczucia nadziei.
Termin:
12 i 13 maja 2021 r. w godz. 12:00 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Małgorzata Łuba
Cena:
140 zł
Wolnych miejsc:
16

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 140 zł do dnia 9 maja 2021 r. z dopiskiem 57WD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Małgorzata Łuba – psycholog, trener, certyfikowany suicydolog. W ramach własnej działalności "To Be" (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lekowymi). Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego "Myślę Pozytywnie", prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie MEN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną "Życie warte jest rozmowy", której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom. Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym. Jest współautorką poradnika "Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole" oraz monografii "Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych". Publikuje artykuły w "Remedium", "Świecie Problemów", "Głosie Pedagogicznym".