Logo: Wiosenne rozmowy o wychowaniu "Od emocji do zaangażowania"

Kod szkolenia:
25K/I
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców.
Tematyka:
wykłady:
 • "Nauczycielu, czy dostrzegasz moją tęczę?" Emocje i uczenie(się) w epoce Paninterny – profesor dr hab. Tadeusz Sławek
 • Emocje są warunkiem zaangażowania – studium przypadku. Jak włączyć emocje w edukacji? Jak je wykorzystać, by uczniowie się uczyli? – Wioletta Matusiak

krótkie sesje wykładowe:

 • Od radości do złości – jak pomóc dzieciom się odprężyć? – Gabriela Niemiec
 • Jak oswoić emocje nastolatka? – Katarzyna Jaworska
 • Żeby latać nie trzeba mieć skrzydeł – o pasjach i talentach w książkach dla dzieci i młodzieży – Joanna Szeligowska
 • Nauczyciel i jego emocje, czyli o tym jak dbać o siebie – Ewa Kustwan-Mróz, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

warsztaty (możliwość rejestracji dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję – zobacz szczegółowy opis konferencji):

 • Działania plastyczne jako katalizator ekspresji emocjonalnej – Anna Czerwiec-Banek
 • Co czuje Twój uczeń, kiedy żądasz, karzesz i kontrolujesz? Pozytywna Dyscyplina w domu i w klasie – Anna Antczak
 • Obudź w sobie Picassa, czyli kilka słów o motywacyjnej roli sztuki – Iwona Bogatko, Ewa Kustwan-Mróz
 • Możliwie jak najmniej. Dokładnie tyle, ile trzeba. O budowaniu środowiska edukacyjnego przyjaznego uczeniu się i nauczaniu – Katarzyna Wilk
 • Od pomysłu, przez współpracę do zaangażowania. Zaawansowane formy warsztatowe – Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Termin:
6 maja 2021 r. w godz. 13:30 – 18:00
Miejsce:
konferencja online: część wykładowa na platformie Zoom, część warsztatowa na platformie Zoom i ClickMeeting
Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
Iwona Bogatko, Anna Czerwiec-Banek, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Gabriela Niemiec, Joanna Szeligowska, Katarzyna Wilk, profesor dr hab. Tadeusz Sławek, Anna Antczak, Wioletta Matusiak
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
15
Warsztaty:
25K/I/1 – Od radości do złości – jak pomóc dzieciom się odprężyć? (wolnych miejsc: 8)
25K/I/2 – Jak oswoić emocje nastolatka? (wolnych miejsc: 9)
25K/I/3 – Żeby latać nie trzeba mieć skrzydeł – o pasjach i talentach w książkach dla dzieci i młodzieży (wolnych miejsc: 17)
25K/I/4 – Nauczyciel i jego emocje, czyli o tym jak dbać o siebie (wolnych miejsc: 15)

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 40 zł do dnia 3 maja 2021 r. z dopiskiem 25K/I.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

profesor dr hab. Tadeusz Sławek – poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, absolwent polonistyki i anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił tam doktorat. W 1971 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim. Był lektorem języka angielskiego, wykładowcą akademickim, pełnił funkcję Kierownika Zakładu, Prodziekana Wydziału Filologicznego i Przewodniczącego senackich Komisji: ds. Współpracy Krajowej i Zagranicznej oraz ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu. Był również wykładowcą na uczelniach w San Diego, Norwich, Neapolu oraz na Uniwersytecie Stanforda. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Posiada imponujący dorobek naukowy zawarty jest w kilkudziesięciu książkach autorskich wydanych w kraju i za granicą, publikacjach zbiorowych, tłumaczeniach, artykułach, esejach i opiniach oraz na płytach. Pisze artykuły do gazet, wiersze oraz eseje, które recytuje do muzyki kontrabasisty Bogdana Mizerskiego. Razem zagrali w całej Polsce wiele koncertów pod szyldem "Esej na głos i kontrabas".
Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, za całokształt działalności oraz zaangażowanie społeczne uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2007 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą "Pro Scientia et Arte" przyznaną "w uznaniu wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych i artystycznych".

Wioletta Matusiak – absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim (specjalność: edukacja filozoficzno-społeczna) i Szkoły Trenerów "Meritum" oraz Liderka PAFW. Jest edukatorką, trenerką, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i etyki.
Tworzy i współtworzy autorskie rozwiązania, modele, narzędzia, gry, którymi chętnie się dzieli. Bada środowisko edukacyjne pod kątem mądrego wykorzystania technologii w edukacji, nowatorskich, alternatywnych metod pracy z uczniem, oceniania kształtującego oraz filozofowania z dziećmi. Mentorka w projektach takich jak: Misja: programowanie, Spółdzielnia Edukacji, Zaprogramuj Przyszłość. Konsultantka merytoryczna ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie Lekcja Enter, facylitatorka w podejściu Desing Thinking, Active Citizens. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla rad pedagogicznych, instytucji kultury, samorządów.
Angażuje się w wolontariat w projektach: Coder Dojo, Mobilni Doradcy, Szlachetna Paczka, Latarnicy Polski Cyfrowej. Wierzy, że działania społeczne mają moc zmieniania świata.

Anna Antczak – absolwentka Filologii Romańskiej i Angielskiej, doradca zawodowy. Trener Biznesu oraz Umiejętności Społecznych. Certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny. Prowadzi szkolenia z metody wspierającej rodziców w budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem oraz pomagającej rozwiązywać konkretne problemy z zachowaniem. W pracy wykorzystuje szacunek empatię i wsparcie.
Prowadziła Treningi Pamięci dla dzieci, a także warsztaty artystyczne z decoupage. Obecnie, "she inspires her students to learn English". Pracuje z przedszkolakami i z nastolatkami.
Poszukująca innowacji w nauczaniu, zwolenniczka nowoczesnych technologii wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych. Miłośniczka pieczonych kasztanów, camemberta i piosenki francuskiej.

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

Anna Czerwiec-Banek

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (UŚ, Cieszyn), terapia pedagogiczna z arteterapią – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe). Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (na różnych poziomach edukacyjnych), młodzieżą (nauczyciel terapii zajęciowej w medycznej szkole policealnej) i osobami dorosłymi. Przez kilka lat współpracowała z redakcjami czasopism wspomagających proces edukacyjny (tworzenie tekstów dyktand, krzyżówek, zagadek, gier planszowych etc.) oraz redakcjami kilku czasopism ogólnopolskich, (rysunki satyryczne). Autorka licznych tekstów utworów wykonywanych przez historyczno-patriotyczny zespół FORTECA.

Prowadzi zajęcia z zakresu różnorodnych technik plastycznych, rękodzielniczych, terapii zajęciowej i  arteterapii (także na studiach podyplomowych).

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w  Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z  zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i  psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w  pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w  placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w  roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do  człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.