Logo: Samouszkodzenia u uczniów. Zrozumieć żeby mądrze reagować i pomagać

Kod szkolenia:
6K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
 • poszerzenie wiedzy o zachowaniach autoagresywnych u dzieci i młodzieży,
 • wyczulenie na zachowania uczniów będące sygnałami ostrzegawczymi dla samouszkodzeń,
 • rozumienie celowości zachowań autoagresywnych w doświadczeniu młodych osób,
 • poznanie kroków postępowania w przypadku ujawnienia obecności samouszkodzeń u ucznia.
Tematyka:
 • skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży,
 • charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania,
 • samouszkadzania a próby samobójcze i próby parasamobójcze,
 • czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży,
 • społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających,
 • postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających,
 • badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej,
 • wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży,
 • działania profilaktyczne szkoły.
Termin:
5 marca 2021 r. w godz. 12:00 – 14:00
Miejsce:
konferencja online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Małgorzata Łuba
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
10

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 30 zł do dnia 2 marca 2021 r. z dopiskiem 6K/O.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Małgorzata Łuba, psycholog, trener, certyfikowany suicydolog. W ramach własnej działalności "To Be" (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lekowymi). Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego "Myślę Pozytywnie", prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie MEN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną "Życie warte jest rozmowy", której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom. Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym. Jest współautorką poradnika "Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole" oraz monografii "Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych". Publikuje artykuły w "Remedium", "Świecie Problemów", "Głosie Pedagogicznym".

Słowa kluczowe: