Logo: SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu

Kod szkolenia:
38D/11
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenie działań interwencyjnych w trudnych sytuacjach (samobójstwa, żałoba, śmierć).
Tematyka:
  • Zasady działań postwencyjnych w wypadku śmierci samobójczej ucznia,
  • Interwencja wobec zagrożeń suicydalnych,
  • Wspieranie ucznia w przypadku śmierci rodzica,
  • Problematyka samouszkodzeń w wieku dorastania, stres pourazowy,
  • Podstawy zaburzeń depresyjnych,
  • Superwizja indywidualnych przypadków.
Termin:
19 października, 16 listopada, 7 grudnia 2020 r., 14 stycznia, 22 lutego i 15 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
30
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
zespół interwencji kryzysowej ROM-E Metis
Cena:
120 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.