Logo: wyGRYwaMY (w) szkołę - sieć współpracy i samokształcenia niekonwencjonalnych i efektywnych nauczycieli

Kod szkolenia:
85D
Adresaci:
nauczyciele – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.
Cel:
 • omówienie biologicznych podstaw procesu uczenia się i ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne uczniów,
 • przedstawienie znaczenia zabawy w rozbudzaniu ciekawości poznawczej i motywacji do nauki uczniów II i III etapu edukacyjnego,
 • poszerzenie kompetencji w zakresie planowania procesu dydaktycznego w oparciu o zabawę (edukacyjne pokoje zagadek, zgamifikowane nauczanie przedmiotowe),
 • projektowanie interdyscyplinarnych i przedmiotowych pokoi zagadek,
 • projektowanie zgamifikowanych zajęć przedmiotowych,
 • wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrą praktyką.
Tematyka:
 • biologia procesu uczenia się,
 • zabawa jako biologiczny mechanizm poznawczy,
 • zabawa jako motywująca forma aktywności poznawczej,
 • zabawa jako trening radzenia sobie ze stresem szkolnym,
 • zabawa jako trening kreatywności,
 • zabawa jako narzędzie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, kompetencji przyszłości i kompetencji proinnowacyjnych.
Termin:
od 15 października 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
100 (15 szkolenia stacjonarne + 85 kierowana praca własna na platformie Moodle)
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Katarzyna Wilk
Cena:
80 zł
Wolnych miejsc:
8

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.