Logo: Kształtowanie nastawienia rozwojowego w edukacji wczesnoszkolnej

Kod szkolenia:
2S/O
Adresaci:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel:
wprowadzenie nauczycieli w tematykę kształtowania nastawienia rozwojowego u dzieci młodszych.
Tematyka:
  • wprowadzenie w tematykę kształtowania nastawienia rozwojowego,
  • zaproszenie do krainy Mógoków – prezentacja fragmentów bajki,
  • omówienie materiałów edukacyjnych wykorzystujących kształtowanie nastawienia na rozwój w edukacji wczesnoszkolnej.
Termin:
3 czerwca 2020 r. w godz. 17:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, Tomasz Wojtasik
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Agnieszka Leszcz-Krysiak – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Opolski), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, trener Międzynarodowego Programu Zdrowia Psychicznego Przyjaciele Zippiego i Systemu Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej, współtworzy Śląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, autorka ponad 30 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, rodzaj prowadzonych zajęć: edukacja dziecka w wieku wczesnoszkolnym, kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w pracy w domu małego dziecka, która ukształtowało moje rozumienie dzieciństwa. Moją pasją jest jazda na rowerze, taniec i psychologia. Fascynuje mnie świat emocji i uczuć oraz umysł i jego możliwości.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.