Kod szkolenia:
31K/II
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas I - III.
Cel:
ograniczenie wybranych, najistotniejszych zdarzeń z udziałem dzieci, których sprawcami są osoby dorosłe, zwłaszcza tych dotyczących wykorzystywania seksualnego czy pornografii dziecięcej.
Tematyka:
  • bezpieczne zachowanie dziecka młodszego w kontaktach z dorosłym;
  • przygotowanie nauczyciela, wychowawcy do podejmowania interwencji i prowadzenia rozmów z rodzicami, opiekunami.
Termin:
15 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 16:00
Miejsce:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.