Logo: Program Unplugged

Kod szkolenia:
81D
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni.
Cel:
profilaktyka używania substancji psychoaktywnych.
Tematyka:
szkolny program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczony dla młodzieży w wieku 12 – 14 lat.
Termin:
21 i 30 października 2019 r. w godz. 10:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
18
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Dorota Szewczyk
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
4

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 60 zł do dnia 14 października 2019 r. z dopiskiem 81D.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Słowa kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.