Logo: Oddychaj!

Kod szkolenia:
29WD
Adresaci:
nauczyciele.
Cel:
  • przedstawienie znaczenia oddechu dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • poznanie techniki oddechu przeponowego i oddechu ujjayi.
Tematyka:
  • świadome oddychanie jako forma koncentracji, relaksu., kontroli emocji, redukcji objawów stresu;
  • oddech przeponowy;
  • oddech ujjayi.
Termin:
18 października 2019 r. w godz. 14:30 – 18:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Tatiana Rupik
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
11

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 75 zł do dnia 11 października 2019 r. z dopiskiem 29WD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.