Kod szkolenia:
43W
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek wychowawczych i opiekuńczych.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami badań nad motywacją,
  • zapoznanie z technikami motywacyjnymi,
  • uświadomienie roli nauczyciela w skutecznym motywowaniu.
Tematyka:
  • na czym polega motywowanie uczniów do nauki,
  • rola nauczyciela w motywowaniu uczniów do osiągania sukcesu,
  • skuteczne techniki motywacyjne.
Termin:
20 listopada 2019 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł
Wolnych miejsc:
9

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 25 zł do dnia 13 listopada 2019 r. z dopiskiem 43W.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.