Logo: "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". 100-lecie Powstań Śląskich 1919-1920-1921

Kod szkolenia:
17K
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarze, regionaliści i wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z rożnymi aspektami historii powstań śląskich;
  • przedstawienie oferty edukacyjnej IPN OBE w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Siemianowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Tematyka:
  • Powstania Śląskie jako ważne wydarzenia w historii Śląska i historii Polski,
  • życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań i plebiscytu,
  • oferta edukacyjna placówek muzealnych i IPN związana z tematyką powstań śląskich.
Termin:
19 września 2019 r. od godz. 13:00
Miejsce:
Sztolnia Królowa Luiza, Łaźnia Łańcuszkowa, Zabrze, ul. Wolności 408
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.