Logo: Co wspiera, a co zaburza rozwój - czynniki korekcyjne w pracy resocjalizacyjnej

Kod szkolenia:
40K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy MOW-ów i MOS-ów.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy z obszaru teorii przywiązania,
  • poszerzenie wiedzy z obszaru diagnostyki zaburzeń zachowania i zaburzeń dwubiegunowych,
  • zdobycie nowej wiedzy na temat czynników kształtujących korekcyjną więź.
Tematyka:
  • społeczność terapeutyczna,
  • survival po polsku,
  • jak wykorzystać w praktyce założenia survivalu w pracy korekcyjnej,
  • zdrowie psychiczne w pracy wychowawcy,
  • rodzic, jako bezpieczna baza o relacji i funkcji przywiązania w rozwoju człowieka,
  • złe zachowanie – objaw czy wychowanie.
Termin:
30 maja 2019 r. w godz. 9:00 – 18:00 i 31 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 13:30
Miejsce:
Ustroń, szczegółowe miejsce zostanie podane wkrótce
Liczba godzin:
12
Koordynatorzy:
Mirosława Bochner, Beata Birnbach
Prowadzący:
Tomasz Stuła, Krzysztof Kwiatkowski, Wioleta Baraniak, Adrian Drdzeń, Ireneusz Jelonek
Cena:
478 zł

O prowadzącym:

Krzysztof Kwiatkowski

Wykładowca metodyki resocjalizacji, survival w wychowaniu i/lub metodyki survivalu na uczelniach: Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, AWF Warszawa. Jest autorem 4-ego już wydania, kilkutomowego, książki "Survival po polsku" – wprowadzenia do sztuki przetrwania. Założyciel, prezes i członek honorowy Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Jest pomysłodawcą, głównym autorem oraz redaktorem książki "Leśny survival" wydanej przez Lasy Państwowe .Przez 30 lat pracował jako wychowawca w pogotowiu opiekuńczym oraz młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Przez 10 lat był pedagogiem ulicznym. W 1998 roku pracował w Zespole ds. reformy Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Tomasz Stuła

Wychowawca, kotrener Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Od 2004 roku pełni funkcje dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
W tym czasie MOW w Radzionkowie stał się wiodącą w kraju placówką resocjalizacyjną, której standardy pracy o wiele lat wyprzedziły zmiany jakie obecnie zachodzą w środowisku resocjalizacyjnym. Placówka prowadzi unikalny w skali kraju program usamodzielniania polegający na tym, że wszystkie czynności niezbędne w samodzielnym życiu – tworzenie jadłospisów, zakupy spożywcze, przygotowywanie posiłków, rozliczanie pieniędzy podopieczne wykonują same. Wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki od wielu lat podlegają regularnej superwizji. Od 2013 roku w placówce funkcjonuje grupa usamodzielniająca dla podopiecznych autorstwa dyrektora i współpracowników, której istnienie dało asumpt do wpisania takich działań do rozporządzenia w 2015 roku. MOW w Radzionkowie od 2008 roku regularnie realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Comenius i Erasmus+, w których wzięło w tym czasie ponad 120 wychowanek i 30 pracowników pedagogicznych.

 

Ireneusz Jelonek

Lekarz specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. konsultant w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień "Dom Nadziei" w Bytomiu. Absolwent 3-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od 2008 praktykę kliniczną realizuje jako asystent na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem oświatowym przybliżając wiedzę o zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży podczas prelekcji i wykładów w ramach konferencji i seminariów.

 

Adrian Drdzeń

Pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Gniazdo" w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Od 6 lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji przemocy oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.