Logo: Autyzm. Codzienność... Bliżej autyzmu

Kod szkolenia:
4K/IX
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • uświadomienie, że autyzm można zrozumieć, jeśli poznamy etapy rozwoju społecznego dziecka;
  • wzbogacenie wiedzy dotyczącej codziennego życia osób ze spektrum autyzmu;
  • zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w wirtualnym świecie.
Tematyka:
kompetencje społeczne ucznia ze spektrum autyzmu, świat wirtualny a realny, codzienność dziecka ze spektrum autyzmu i jego rodziny.
Termin:
2 kwietnia 2019 r. w godz. 14:00 – 17:30
Miejsce:
Dom Zdrojowy w Jastrzębiu Zdroju, ul. Mikołaja Witczaka 5
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Sebastian Koczy, Anita Wieloch, Katarzyna Słomian, Paweł Świderski
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Katarzyna Słomian – neurologopeda – praktyk z dziewięcioletnim stażem w pracy z osobami z różnorodną niepełnosprawnością, pracuje w edukacji specjalnej oraz masowej. Prowadzi również terapię Biofeedback. Jest autorką zeszytu ćwiczeń z  zakresu terapii wzroku "Sprytne oko, zwinna ręka".
Od lat szkoli terapeutów i pedagogów w zakresie masażu logopedycznego i  usprawniania czynności prymarnych. Prowadzi praktykę indywidualną oraz szkolenia dla rodziców.
Skończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogika Rewalidacyjna i  Terapeutyczna. Licencjonowany specjalista komunikacji alternatywnej z  certyfikatami programów Mówik i Makaton oraz z ukończonym III stopniem kursu Polskiego Języka Migowego. Jest certyfikowaną terapeutką w zakresie kinezjotapingu logopedycznego, diagnostą metody KOLD.

Paweł Świderski – psycholog – praktyk z jedenastoletnim stażem w pracy z  osobami z niepełnosprawnością na różnych poziomach edukacji i ich rodzinami.
Obecnie prowadzi terapię psychologiczną w Przedszkolu Specjalnym oraz Szkole Podstawowej Specjalnej. Jest wykładowcą przedmiotów psychologicznych na studiach podyplomowych. Prowadzi praktykę indywidualną oraz szkolenia dla rodziców.
Skończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki, Pedagogiki Rewalidacyjnej i  Terapeutycznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Uczestnik wielu kursów i szkoleń w zakresie edukacji i terapii uczniów ze  spektrum autyzmu oraz rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Licencjonowany terapeuta z metody Handle oraz Warnkego.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.