Kod szkolenia:
1WD
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, trenerzy, wolontariusze z trzyletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi rozporządzeniami, przepisami bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników i zasadami: organizowania pracy w placówce wypoczynku, współpracy z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, prowadzenia dokumentacji;
  • organizowanie pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym;
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, obowiązujące przepisy.
Tematyka:
  • podstawy prawne organizacji wypoczynku zimowego i letniego;
  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • bezpieczeństwo uczestników wypoczynku – przepisy, dobre praktyki.
Termin:
17 i 18 czerwca 2019 r. w godz. 14:30 – 19:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł

O prowadzącym:

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.