Logo: Zawodowo znaczy dobrze. Dzień z pracodawcami w szkołach ZDZ w Katowicach

Kod szkolenia:
26S
Adresaci:
nauczyciele i doradcy zawodowi.
Cel:
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • przekazanie aktualnych informacji na temat możliwości rynku pracy i oczekiwań pracodawców wobec absolwentów,
  • tworzenie przestrzeni do współpracy oświaty i rynku pracy.
Tematyka:
  • pracodawca od kuchni – prezentacja wymagań pracodawcy na współczesnym rynku pracy,
  • pokazowa rekrutacja przeprowadzona przez pracodawców,
  • szkolenie dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jako pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego,
  • prezentacja oferty pracodawców dla absolwentów,
  • dla osób chętnych możliwość zwiedzenia pracowni szkolnych oraz rozmów z pracodawcami.
Termin:
7 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 12:00
Miejsce:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Jacka 3
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.