Logo: Kiedy rodzice się rozstają - czyli o dorosłych i dzieciach w sytuacji rozwodu

Kod szkolenia:
21W
Adresaci:
psychologowie, pedagodzy, wychowawcy,inne osoby zainteresowane tematyką.
Cel:
wzrost umiejętności kompetentnych działań adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w sytuacji kryzysu związanego z rozwodem.
Tematyka:
  • dynamika zjawiska rozwodów w Polsce i jego odbiór społeczny;
  • dorosły w sytuacji rozwodu – charakterystyka psychologiczna radzenia sobie w sytuacji kryzysu związanego z rozwodem;
  • rozwód dorosłych a konsekwencje dla dzieci – jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat rozwodu, potrzeby dzieci doświadczających sytuacji rozwodu rodziców – możliwości wsparcia;
  • zagrożenia w sytuacji rozwodu: budowanie koalicji, wyalienowanie jednego z rodziców.
Termin:
7 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.