Kod szkolenia:
19W
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
podnoszenie jakości i skuteczności pracy nauczycieli wiodących i nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne w przedszkolu, szkole.
Tematyka:
  • podstawy prawne kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach, placówkach;
  • kwalifikacje nauczyciela współorganizującego kształcenie;
  • organizacja pracy nauczyciela wiodącego i nauczyciela współorganizującego kształcenie w przedszkolu, szkole, placówce
  • zasady i sposoby współpracy nauczycieli wiodących i nauczycieli współorganizujących kształcenie w przedszkolu, szkole, placówce.
Termin:
26 marca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadząca:
Małgorzata Spendel
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.